Индивидуално обслужване
0700 80 006

ГОДИШНА СРЕЩА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО ОВК

Публикувано на 12/04/2022

На 2 април 2022 г. в к.к. Боровец беше проведена годишната среща на членовете на Българска асоциация по отопление, вентилация и климатизация (БАОВК). По време на която бяха обсъдени благоприятните действия и текущите насоки в бранша.

Събирането започна с въведение от страна на председателят г-н Петър Хетемов от фирма "Мега Електроникс - АП" ООД и г-н Мартин Арнаудов от фирма "Булклима" ЕООД, които разясниха историята, структурата и целите на асоциацията.

"БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ (БАОВК) е организация в частна полза, учредена с цел да представлява и защитава общите интереси на бранша и на членовете си пред национални и международни организации в процедури по изготвяне и актуализация на нормативната база.

БАОВК ще се ангажира с внасянето на съгласувани мнения, предложения и становища по действащи нормативни актове, както и проекти на нови в интерес на развитието на бранша.

БАОВК е създадена от професионалисти в ОВК индустрията, за да осигури високо качество на услугите, предоставяни от членовете ѝ при проектиране и изграждане на системи за отопление, вентилация и климатизация на самостоятелни жилища, обществени сгради и индустриални обекти..."

От асоциацията споделиха: "Броят на членовете на организацията ни непрекъснато расте и днес те са повече от 80 пълноправни и асоциирани представители. Една от важните ни цели е да се увеличи този брой с присъствието на представители от всички направления на дейността, включително ОВК, хладилни и газови инсталации, за да може повече колеги с богат опит да допринесат за развитието на БАОВК“.

На срещата беше представен бюджета и финансово-счетоводният отчет за дейността до момента. Бяха разгледани общите проблеми в бранша, некоректните практики, проблемите в действащото законодателство за обхвата на ОВК и газификацията.

Г-н Людмил Цветков, представител на "Viessmann" ЕООД предостави официални данни от НСИ за мащаба на ОВК и газ инсталациите.

На събитието присъстваха и представители на КИИП: инж. Огнян Атанасов – зам. председател и инж. Ирена Колева, които дискутираха проблемите, свързани с липсата на кадри. Те предложиха добри насоки и конкретни действия за решаването им. Бяха обсъдени и неточностите в прилагането на нормативната уредба при ОВК инсталациите. Разгледана беше и актуалната тема: „Радон, CO2, вируси – решението е вентилация", която провокира интересни въпроси и коментари.

Годишната среща на БАОВК приключи с презентация, представена от доц. д-р. инж. Ангел Терзиев – декан на Енергомашиностроителен факултет на Технически университет – София. В нея бе подчертано партньорството за модернизиране и диалогът между университета и бизнеса в ОВК сектора. Те целят подобряване на учебните планове и програми, засилване на връзките с бизнеса в обучителният процес и в изследователската част, участие на студенти в инициативи на бизнеса и др. .

КЪМ САЙТА НА БАОВК!

Ще се радваме, ако потърсите връзка със служителите в нашите филиали

други публикации

Call Now Button