Индивидуално обслужване
0700 80 006

ФРЕОН R32

Публикувано на 26/03/2018

От няколко години насам хладилният агент R32 се предлага на световния и европейски пазар. В интерес на истината R32 се използва от много отдавна като участва във формулата на R410 и по-точно той е тази част, която го прави подходящ за употреба в климатични системи. R32 е най-балансираният фреон, който е използван досега. От както се използва R32, производителите потвърждават, че се стремят да създават ефективни и екологично чисти продукти. Климатизатор, който работи с фреон R32 нанася с около 5 пъти по-малко вреда на околна среда, отколкото същия с R410. Причината да се използва до момента R410, вместо R32 е, че R32 е запалим, което е ограничавало употребата му в домашни условия. Добавянето на R125 в сместа R410A е единствено поради факта, че той потиска горенето на R32. Фреон R32 има висока енергийна ефективност и екологосъобразност.

При работата с R32 се изисква използването на по-специфични инструменти като манометри със скала за R32, машина за събиране на фреон, която да бъде сертифицирана за R32 и детектор за течове при монтаж на външното тяло в закрито помещение.

Класификация на R32:

R32 е класифициран в категория 2 – изключително запалим, но в тази класификация не се обръща внимание на фактори като скорост на горене, минимална и максимална концентрация на газа във въздуха, при която сместа е запалима. Скоростта на горене на R32 е много ниска – под 10 см/с, която означава, че дори и да се възпламени, той изгаря във въздуха без да предизвиква експлозия. Фреон R32 не може да се възпламени от механична искра и искра в електрически ключ, която има енергия по-малка от 0.6 mJ. За да се възпламени трябва по-голяма енергия, например от открит огън. Всеки газ се самозапалва при определена температура, но температурата, при която може да се самозапали R32 е много висока - 648 °С и реално това може да стане много трудно.

Разработка на R32:

Фреон R32 е разработен и патентован от Daikin, като той се използва в много от новите им модели. Той гарантира ниски емисии и безопасност за озоновия слой. Климатизаторите с R32 са с по-висок енергиен клас, но консумират по-малко електроенергия, отколкото тези с R410A със същите мощности и показатели. През 2016 г. много световни производители започнаха да изграждат своето портфолио именно с фреон R32.

R32 е единственият хладилен агент , който отговаря на изискванията на новия регламент за флуорираните парникови газове, който ще бъде в сила от 2025 г. Този регламент беше приет от Европейския съюз, защото намаляването на въздействието върху хората и околната среда е приоритет за него. Амбициите на производителите са да започнат да произвеждат климатични системи изцяло с новият фреон R32. R32 се налага постепенно и ще измести изцяло масовият R410A.

Ще се радваме, ако потърсите връзка със служителите в нашите филиали

други публикации

Call Now Button