Индивидуално обслужване
0700 80 006

Фирмена Стратегия

Мега Електроникс – АП ООД е една от най-бързо развиващите се фирми в бранша и това не е случайно.

Фирмата предлага широка гама продукти и услуги, като се стреми да предостави най-добрите условия за всеки клиент на достъпна и конкурентна цена.

Благодарение на стремежа ни към постигане на все по-високи и по-високи професионални успехи фирмата успява да разгърне магазинна мрежа с национално покритие. Към днешна дата може да намерите магазин на Мега Електроникс-АП ООД в следните градове:

София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Плевен, Велико Търново, Сливен, Хасково, Пазарджик, Дупница, Благоевград, Петрич, Видин, Търговище.

Във всеки град можем да се похвалим със собствени екипи и гарантирано качество на продукти и услуги.

Стратегията ни за бъдещо развитие включва непрекъснато квалифициране на текущия персонал: ежегодно провеждаме технически и продуктови обучения, допълнително сертифицираме нови кадри за различни дейности, подобряваме комуникацията в структурата.

Заедно с развитието на компанията ние развиваме и наличния персонал, към момента във фирмата работят над 100 квалифицирани кадри. Постоянно се стремим да увеличим и кадровата база, като фирмата има изградена матрична система за обучение на нови служители. Тази година въведохме планов календар за провеждане на технически и продуктови обучения, целящи повишаване на квалификацията на настоящите и новите служители.

Фирмата ни се опитва да предостави широка гама от продукти и услуги, обвързани с отоплението, вентилацията и климатизацията. През 2017 успешно сертифицирахме служителите си за работа с газови инсталации. Към днешна дата си партнираме с големите производители в бранша и предлагаме техните продукти.

Развитието на фирмата и увеличаването на броя служители ни водят към следващата стъпка от нашето развитие. Така през 2018-та стартирахме строителството на собствена складова и сервизна база.

Вярваме, че можем да се надграждаме всеки ден и това е нашата цел!

Фирма Мега Електроникс е част от проекта:

„Актуални знания, умения и компетентности чрез обучения на служители на „Мега Електроникс – АП“ ООД”

Обща стойност на проекта: 96 470.00 лева

Безвъзмедна финансова помощ: 100 %, от които

85% от Европейския социален фонд и 15% национално финансиране.

Профил на купувача

Call Now Button