Индивидуално обслужване
0700 80 006

ФИРМЕНА СРЕЩА „МЕГА ЕЛЕКТРОНИКС-АП“ ООД – 2017 Г.

Публикувано на 26/03/2018

Срещата беше организирана във връзка с разрастването на магазинната мрежа на територията на страната и увеличения обем на потребители на предлаганите от фирмата стоки и услуги, с цел подобряване качеството на обслужване.

Присъстваха мениджърските екипи и представители на всички клонове в  страната, както и всички съдружници-партньори на фирмата.
Бяха обобщени резултатите за 2016г. и 2017г. до момента, както и изяснени вътрешно фирмени въпроси.

Приоритетите в дейността на фирмата бяха структурирани и разгледани в няколко основни точки, а именно:

• Търговска част, представена от Г-н Петър Хетемов - Изпълнителен директор в „Мега Електроникс“-АП ООД, който запозна присъстващите с новите продуктови линии в сферата на климатизацията. С въвеждането на новият хладилен агент – Фреон R32.
Засегнати бяха въпроси по отношение на   термопомпени системи, солари и водосъдържатели за битова гореща вода, във връзка с тяхното популяризиране и налагане на пазара.

По отношение на отоплителните системи акцентът беше насочен към Газовите кондензни котли - принцип на работа, структура, газоизграждане, които са и част от новопредлаганите продукти и услуги - BOSH и VIESSMAN. Фирменото портфолио е обогатено и с продукти от сферата на Електроизграждането-с водещите марки на пазара LEGRAND и BTICINO и продукти за дома и градината – KÄRCHER.

• Приоритетните цели за 2017-2018, както и техническата част бяха представени от Г-н Венцислав Димитров, управител и съдружник в „Мега Електроникс“-АП ООД.
Предстоят да бъдат открити още нови обекти. Планирано е поетапно подновяване и модернизиране на оборудването на монтажните групи, с цел висококачествени услуги , съобразени с новите технологии, също така непрекъснатото им  обучение и квалифициране.

 • Постиженията за предходната година бяха изложени от Г-н Васил Илиев, Управител на „Мега Електроникс“-АП ООД – бяха открити нови обекти; разширена бе продуктовата гама; осъществена бе обратна връзка с клиентите, с ежедневно следене на извършените монтажни дейности.

• След продължителни разработки се реализира новата софтуерна програма, която е успешно използвана от целият екип и е голямо облекчение за всички. Чрез нея се спестява доста време и усилия. Представя точна и изчерпателна информация за цялата дейност на фирмата.

За финал беше представена презентация за ролята на човешкия фактор, която беше атрактивна и полезна за всички присъстващи.

Обсъдените теми ще допринесат за подобряване на съвместната работа на целия екип, което от своя страна ще доведе до повишаване на качеството на обслужване и удовлетвореност на настоящите и бъдещите клиенти.

Ще се радваме, ако потърсите връзка със служителите в нашите филиали

други публикации

Call Now Button