Индивидуално обслужване
0700 80 006

DESIREE Gas

Публикувано на 12/11/2019

 DESIREE gas - Мерки за енергийна ефективност при крайните потребители на природен газ чрез газоразпределителни дружества в България

насърчава най-ефективните технологии и подкрепя преминаването от въглеродно интензивното електричество към природен газ, като по този начин се намалява потреблението на енергия в жилищния сектор в България.Природният газ е по-щадящ за околната среда в сравнение с другите изкопаеми горива. При използването му не се отделят сажди, миризми и прах във въздуха.

Ползите за потребителите на енергия от природен газ не са само в намалението на емисиите на парникови газове, но и в повишената енергийна ефективност и спестената електроенергия.

Той има за цел да осигури специален и ефективен механизъм за подкрепа на газификацията на българските домакинствав съответствие с изискванията на Директивата за енергийна ефективност на ЕС.

Проектът се финансира от Международен фонд „Козлодуй“ („МФК“), администриран от Европейската банка за възстановяване и развитие („ЕБВР“) и се управлява от  Министерство на енергетиката на Република България.  Той стартира през месец септември 2015 г.с предвиждана продължителност36 месеца, но на  5 юли 2018 г. срокът е удължен до м. юни 2020 г.

Повече за проекта...

Ще се радваме, ако потърсите връзка със служителите в нашите филиали

други публикации

Call Now Button