Начало/Блог/Daikin VRV 5 – ненадмината енергийна ефективност, с грижа към околната среда!

Daikin VRV 5 – ненадмината енергийна ефективност, с грижа към околната среда!

  VRV  системите на Daikin намаляват потреблението на енергия чрез комбинация от енергийно ефективни технологии.

  Регулация на ЕС за F-газовете и ENER LOT21 Tier 2

  През 2021 г. контрола на ЕС за парниковите газове и ENER LOT21 законодателните мерки се увеличават. ЕС насочва индустрията към алтернативи с по-нисък GWP (потенциал за глобално затопляне) и понижаване на преките емисии на CO2 чрез постепенно намаляване на квотата си за парникови газове, паралелно с други инициативи. ENER LOT21 Tier 2 определя по-строги прагове за енергийна ефективност, за да увеличи ефективността на ОВК системите и да намали непреките емисии на CO2.

  През януари  годишната квота за парникови газове беше намалена до 45% в сравнение с изходното ниво, което е средното потребление на хидрофлуоровъглеводороди (HFC) между 2009 и 2012 г. До 2030 г. тя трябва да намалее с две трети.

  Daikin стратегията за стабилно бъдеще за HVAC индустрията

  • Създаване на новата серия VRV 5, която използва хладилен агент R-32 с GWP от само една трета в сравнение с GWP на често използвания R-410A. Тъй като R-32 е еднокомпонентен хладилен агент, той може лесно да бъде използван повторно в бъдеще. Това намалява GWP с две трети в сравнение с хладилния агент R-410A, като същевременно отговаря на изискванията за висока енергийна ефективност, безопасна употреба и икономическа ефективност.
  • LOOP от Daikin – повторно използване на хадилен агент.

  Постигане на кръгова икономика при хладилните агенти чрез използването на сертифицирани, рециклирани хладилни агенти и насърчаване към повторното им използване.

  Рециклиран означава, че хладилният агент е регенериран по висококачествен начин в съответствие с определението от Регламента за флуорираните парникови газове.

  Регенерираният хладилен агент отговаря на стандарти за сертификация по AHRI700, оценен от независима лаборатория, и е със същото качество като новият хладилен агент.

  Рециклирането на R-410A е началото на понижаването на преките емисии на CO2 чрез постепенно намаляване на потреблението на необработени парникови газове, използвани в ново оборудване и обслужване.

  Daikin Central Europe наскоро стартира програмата „LOOP от Daikin – възстановяване – възвръщане – повторно използване“, особено за ключови акаунти и в Австрия и Унгария.

  Daikin надминава изискванията за намаляване на непреки емисии

  Изискванията на LOT21 Tier 2 за VRV системите увеличават минималната ефективност от 181% на 189% при охлаждане и от 133% до 137% при отопление.

  Термопомпите Daikin VRV вече надхвърлят тези минимални прагове на ефективност, предлагайки ефективност до 302% при охлаждане и 170% при отопление. Резултатът: Устойчив избор на системи за охлаждане и отопление.

  VRV, VRF системи