Индивидуално обслужване
0700 80 006

Фирмена среща Mega Електроникс-АП лято 2016 г.

Публикувано на 09/09/2015

Срещата беше организирана във връзка с увеличения обем продажби и отварянето на нови обекти в цялата страна с цел оптимизиране на работните практики и изясняване на вътрешно фирмени въпроси.
Присъстваха представители на всички клонове в страната, както и мениджърските екипи от София и Пловдив.
Акцентите в програмата бяха структурирани в няколко основни точки, които определят приоритетите в дейността на фирмата:
- Търговска част, представена от Управителя на „Мега Електроникс- АП” ООД – г-н Венцислав Димитров.
Бяха обобщени резултатите за 2015 и 2016 година, практики при профилактики, методи на продажба, едрови продажби и отстъпки, приоритети, координация с условията на доставка, наличности и нови модели.

- Възможностите за кредитиране бяха изложени от представител на BNP Paribas – схеми на изплащане, застраховки, продажбени умения и резултати.

- Г-н Петър Хетемов – основен съдружник в „Мега Електроникс- АП” ООД, запозна присъстващите с процедурите и работата с партньори и финансовата дейност;
Главни пунктове в презентацията при работа с партньори бяха:
Технополис и ДСК, издаване на обекти – документи, протоколи, плащания, поддръжка и рекламации и стандарти на работа и комуникация. Във финансовата част:
Работа с документи, назначаване на нови служители, завеждане и изписване на материали и консумативи и ревизии.

- Сервизната част беше представена от инж. Светлин Колипатков и главен мениджър за Пловдив, Пазарджик, Сливен и Бургас - г-н Димитър Терзийски;
Транспорт и логистика на сервизни уреди, документи, срокове, поръчка на резервни части, отстраняване на технически проблеми при обекти с централна климатизация.
- Въпросите, свързани с фирмената структура, бяха изложени от зам.управителя на „Мега Електроникс- АП” ООД- г-н Васил Илиев ;

Отговорни служители за фирмени процеси, складове, засичания на наличности, отговорници на монтажни групи, съхранение и опазване на оборудване и автомобили.
Във финала на срещата г-н Васил Илиев представи новата програма с нейните възможности, която ще се използва във всички обекти на „Мега Електроникс- АП” ООД към края на 2016г.
Срещата на екипа премина при голям интерес и всички споделиха мнението, че е полезна за решаване на ежедневните въпроси в работата и ще спомогне за повишаване качеството на обслужване на нашите настоящи и бъдещи клиенти.- Симона Димитрова представи спецификата при работа с програмен продукт Microinvest.

Изготвил: Цветелина Иванова

Ще се радваме, ако потърсите връзка със служителите в нашите филиали

други публикации

Call Now Button