Сега с пускането на пазара
на EWA/YQ~G- серия водоохлаждащи агрегати с няколко спирални компресора и
въздушно охлаждане, е възможно постигане на водеща в този клас ефективност дори
и в най-малките помещения. Най-новите попълнения на гамата от термопомпени и
водоохлаждащи агрегати с няколко спирални компресора, въздушно охлаждане и
хладилен агент R-410A добавят уникални възможности за проектантите, които
търсят решения само за охлаждане или с термопомпа.

Read More