Индивидуално обслужване
0700 80 006

Българска асоциация Природен газ

Българска асоциация „Природен газ” е учредена през 1994 г. и обединява както юридически, така и физически лица, които са решили да развиват газовата индустрия в България. Активната ни дейност през годините ни спечели много нови приятели и членове и към днешна дата в БАПГ обединяваме 28 юридически и 25 физически лица.

Кои са нашите цели:

  • Да представляваме и защитаваме общите интереси на нашите членове;
  • Да осигурим високо качество на услугите в бранша;
  • Да утвърдим добри практики в отрасъла;
  • Да повишаваме корпоративната отговорност в бранша;
  • Да насърчаваме иновативността в сектора на природния газ;
  • Да насърчаваме ефективното използване на природния газ;
  • Да създадем условия за повишаване на качеството на подготовка на кадрите в отрасъла.

За тези 25 години ние успяхме да са утвърдим като водеща браншова организация със силни позиции както на национално, така и на международно ниво. През всички тези години БАПГ поддържа постоянен контакт с държавната администрация, по-активно с Министерството на енергетиката, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на околната среда и водите, Комисия за енергийно и водно регулиране.

Ще се радваме, ако потърсите връзка със служителите в нашите филиали
Call Now Button