Индивидуално обслужване
0700 80 006

"Аресгаз"-ЕАД

 "АРЕСГАЗ"-ЕОД е основано през 1993 г., а развива дейности в газовия сектор от 1994 г. Към момента дружеството е едно от най-големите енергийни предприятия в България в сектор „Енергетика – Природен газ“, с основен предмет на дейност изграждане и експлоатация на газоразпределителни системи, пренос, разпределение и снабдяване с природен газ. Дружеството осъществява дейността си на базата на издадени от Комисия за енергийно и водно регулиране лицензии за дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“.

Ще се радваме, ако потърсите връзка със служителите в нашите филиали
Call Now Button