Индивидуално обслужване
0700 80 006

Видове газови котли и тяхното предназначение

Публикувано на 27/04/2018

Газовите котли се разделят на два вида: битови газови котли и промишлени газови котли.

Какво представляват битовите газови котли?

Битовите газови котли биват кондензни и конвенционални. Конвенционалните котли са по-стария вид котли, които сега се заместват изцяло от кондензните. Разликата между тях е, че при конвенционалните котли консумацията на газ е доста по-голяма от тази на кондензните. При кондензните котли коефициентът на полезно действие е по-високо, което се дължи на получилият се конденз, от който се получава остатъчна енергия, използваща се за отдаване на отоплителна мощност. Кондензните газови котли са изключително икономично и изгодно средство за отопление. Битовите газови котли са едни от най-добрите варианти за отопление чрез сградни парни инсталации и системи за подово отопление. При кондензната техника се оползотворява не само топлината, получена при изгарянето на нафта и газ, но и допълнително топлината, която при конвенционалната техника остава неизползвана. Битовите газови котли започват от 12 KW отоплителна мощност и достигат до 35 KW.

Видове кондензни газови котли:

Кондензните газови котли биват едноконтурни и двуконтурни. Едноконтурните газови котли са предназначени за отдаване на топлинна мощност към отоплителна водна система – за подово отопление или радиаторен тип и за подгряване на бойлер за битова гореща вода. Двуконтурните газови котли могат да подават отоплителна мощност не само към съществуваща водна отоплителна система, а и осигуряване на БГВ на поточен принцип, посредстством втория контур на газовия котел. Водещи производители на битови газови котли са: Viessmann, Bosch, Immergas, Wolf, Vailant, De Ditrich.

Промишлени газови котли – предназначение:

Промишлените газови котли са предназначени и подходящи за помещения с много голяма площ, при които са необходими достигане на определени мощности за отоплението. Мощностите на тези котли започват от 50KW и достигат мощности над 1 МW, което ги прави подходящи за отопление на сгради с голямо РЗП. Те са проектирани за единично или каскадно свързване с отоплителни инсталации в нови сгради или за замяна на съществуващи котелни съоръжения. Промишлените газови котли са най-доброто решение за отопление на големи сгради и помещения, предвид консумацията им и първоначалната инвестиция. Те биват само едноконтурни, което означава, че не произвеждат битова гореща вода на проточен принцип. Водещи производители на промишлени газови котли са: Immergas, Bosh, Viessmann.

Ние от фирма Мега Електроникс създадохме свое подразделение за изграждане и монтаж на газови съоръжения и връзки през 2013 г. За времето до днес ние имаме множество реализирани проекти, като това се дължи на натрупания отпит в областта на газоизграждането, сертифицираните ни служители и голям кадров капацитет.

Ще се радваме, ако потърсите връзка със служителите в нашите филиали

други публикации

Call Now Button