Начало/Оперативна програма „Околна среда“

Фирма Мега Електроникс – АП ООД притежава удостоверние по чл. 36,
което ни дава право да изпълняваме обекти по Оперативна програма „Околна среда“

„Подобряване качеството на атмосферния въздух в общината чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“.

Очаквайте скоро повече информация за Оперативна програма „Околна среда 2021-2027“.

Контакт с нас