Начало/Блог/Обновена лаборатория в МГУ “СВ. ИВ. РИЛСКИ” с подкрепата на „МЕГА ЕЛЕКТРОНИКС АП – ООД“ и DAIKIN

Обновена лаборатория в МГУ “СВ. ИВ. РИЛСКИ” с подкрепата на „МЕГА ЕЛЕКТРОНИКС АП – ООД“ и DAIKIN

На 22 юни 2020 г. в Минно-геоложкия университет „Св. Ив. Рилски“ се проведе официално откриване на обновена лаборатория към катедра “Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ” за специалността ,,Машини, апарати и съоръжения за промишлена и битова газификация” в присъствието на Венцислав Димитров и Петър Хетемов – „Мега Електроникс – АП ООД“, Димитър Михов – Daikin, доц. д-р Мартин Бояджиев – водещ дисцилината, ръководителите на катедри – доц. д-р Румен Кулев, проф. д-р Павел Павлов, преподаватели и студенти.

Благодарение на подкрепата на „Мега Електроникс АП  – ООД“  и инженеринговата  ѝ организация, с партньорството на Daikin в лабораторията напълно са подменени апаратурата, оборудването и интериорът в работното помещение.

Обновяването включва инсталиране на:

  • Система с двуконтурен газов кондензен котел Daikin, с възможност за осигуряване на битова гореща вода, загряване на радиатор и конвекторно отопление;
  • Хибридна термопомпа Daikin – система, комбинираща газов котел и интегрирана термопомпена технология „въздух-вода”,  за осигуряване на отопление, битова гореща вода, с възможност и за охлаждане до 8 kW.

Тези уреди са произведени по съвременни технологии и се отличават с висока  енергийна ефктивност. Те  са едни от първите, монтирани в България и съчетават възобновяеми и традиционни енергийни източници.

Те допринасят за създаването на отлични условия за провеждане на занятия и придобиване на умения по специалността, както за студенти, така и за вече работещи инженери за повишаване на квалификация.

Доц. д-р Мартин Бояджиев изрази своето задоволство за възможността студентите да се запознаят не само на теория, но и на практика с бъдещето на новите технологии, като това ще помогне обучението им  да бъде по-ефективно.

Венцислав Димитров, Петър Хетемов и Димитър Михов споделят мнението, че важна част от корпоративната им култура е да работят в полза на образованието на младите хора, а обновената и оборудвана лаборатория ще допринесе студентите да придобият и практически опит.

Основателите на „Мега Електроникс АП  – ООД“ смятат, че за развитието на младите хора наред с висококфалифицираните преподаватели е важно да се осигури и добра материално-техническа база, за която те активно съдействат.