Начало/Блог/Мега Електроникс присъства на патронния празник на МГУ „Св. Иван Рилски“

Мега Електроникс присъства на патронния празник на МГУ „Св. Иван Рилски“

На 17.10.2019 г. в аула „Максима“ се проведе тържество по случай 66 – годишнината на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ и приобщаване на студентите първокурсници към гилдията на миньорите и геолозите. То бе открито от проф. д-р инж. Павел Павлов – Зам. ректор по Научноизследователска дейност в МГУ.

На празника присъстваха преподаватели, декани, Ректори, представители на висши училища, бизнеса, кметове на общини, национално представителство на студентски съвети, преподаватели, служители, студенти, приятели и много други гости.

Сред гостите на тържеството имаха удоволствието да присъстват и представителите на „Мега Електроникс-АП“  ООД – П. Хетемов и В. Димитров, като официални спонсори и партньори на МГУ „СВ. Иван Рилски“. Те споделят мнението: „Сътрудничеството между фирмата и университета е взаимно полезно, както за нас като работодатели, така и за професионалната реализация на студентите, които обучават. МГУ е единственият университет в България, който осигурява кадри за добивната промишленост. Те са много ценни за нас, тъй като държим на качеството на предлаганите услуги, които от своя страна се осъществяват от тях“.

Управителят В. Димитров запозна присъстващите с дейността на фирмата, основните цели и постигнатите удовлетворителни резултати. „Продуктите предлагани от нас са изпитани на пазара и са с гарантиран произход и качество,  а сертификатите ни го доказват.“

Връзката с бъдещите работодатели допринася университетът да съобразява по-гъвкаво предлаганите специалности и учебни планове с реалните потребности на икономиката, като по този начин да се осигури на бизнеса липсващите достатъчно квалифицирани специалисти и  намаляване на безработицата сред младите хора.